Monthly Archive:: juli 2016

Analog fotografering

Ända sedan fotografering först kom till i början på 1800-talet så har det haft stor inverkan på vårt samhälle och våra sätt att kommunicera. Det har även förändrat hur människor sprider åsikter, känslor och information, nu mer än någonsin tack vare smartphones och internet. Men trots alla fantastiska digitalkameror och all ny teknik som hela