Panoramafotografering

Idag är sannolikt betydligt fler bekanta med termen ”panoramafotografering” än för tio år sedan, till stor del tack vare att många smartphones idag har kameror med den funktionen. Om man som fotograf vill arbeta med panoramafotografering på professionell nivå kan man dockskapa panoramabilder av betydligt högre kvalitet än kameran i en mobil.

Ordet ”panorama” kommer från grekiskan, och är en kombination av pan, ’all’, och horama, ’vy’. Det handlar helt enkelt om en obruten bild som täcker en vidare vinkel än vad som normalt är möjligt. Panoramafotografering är särskilt effektivt om man vill få med ett brett motiv, till exempel en översiktsvy över en stad från en hög plats. Det går att skapa panoramabilder med stillbildskameror, och med dagens digitalkameror skapas de flesta panoramabilder genom att fotografen tar en serie bilder som sedan redigeras ihop med ett bildredigeringsprogram. För att panoramabilden ska bli så bra som möjligt bör man använda ett stativ när man fotograferar bildserien. Detta för att alla bilder ska komma i samma höjd. Andra hjälpmedel som kan vara användbara vid panoramafotografering är vattenpass och gradskiva. Det finns också ett särskilt tillbehör som fotografer kan använda för att öka precisionen vid fotografering av panoramabilder, kallat ett panoramahuvud. De bästa förutsättningarna för att skapa en panoramabild är mulet eller halvmulet väder.Kaiserpanorama_Prater

Konstgreppet panorama förekom så tidigt som år 20 e. Kr., då man bland annat har hittat panoramamålningar i resterna av Pompeji. ”Panorama” blev dock ett massmedium då en tysk entreprenör vid namn August Fuhrmann skapade en slags föregångare till dagens biografer. De bestod av en slags teatrar för bilder, där publiken kikade in genom en stereoskopisk kikare och kunde se kolorerade bilder som föreställde kända platser eller aktuella händelser. I slutet av 1800-talet fanns dessa panoramor spridda över hela Centraleuropa.

Du som arbetar som fotograf och driver egen firma kan med fördel använda tekniker som panoramafotografering och andra ovanliga fototekniker för att profilera dig och för att stå ut från andra fotografer på marknaden. Om du vill marknadsföra dig med panoramafotografering som fokus kan du till exempel beställa en t-shirt med tryck med en av dina panoramabilder på, samt din logotyp. Det kan du enkelt ordna på Medtryck.com.