Fotografins utveckling

Fotografins utveckling

Redan på 1000-talet efter Kristus kan man säga att fotografins historia startade. Principen för mörkerrum och ritkameror beskrivs och dessa metoder ersatte den tidigare metoden att teckna av för hand. Det skulle dock komma att dröja ytterligare 500 år innan tekniken utvecklades på något betydelsefullt sätt.

Photographer1850s

Äldsta fotografierna

När fotograferingen och optiken utvecklades från 1500-talet och framåt kunde allt ljusstarkare bilder bli möjliga att producera. Problemet var dock att man inte hittade tekniker för att få bilderna att bestå utan att blekna och försvinna. Under 1820-talet togs de första bilder som än idag finns bevarade. Det var Joseph Nicéphore Niépce som tog dem och lyckades efter flera års försök få till bilder som hade en förhållandevis bestående kvalitet.

Under 1800-talet skedde fler betydande steg i fotografins utveckling. Möjligheten att göra flertalet kopior från en och samma plåt var en av dem. När småbildskameran kom under 1900-talet tog ytterligare betydande steg och den del i utvecklingen som kanske är mest känd för den moderna människan är när den digitala fotografin tog sitt kliv in på marknaden.

Joseph_Nicéphore_Niépce

Viktiga årtal

Det finns några viktiga milstolpar som är värda att nämnas när det kommer till utvecklingen av fotomaterialet. 1725 upptäcks att silversalter är känsliga för ljus och ändrar färg. 1770-talet och under ett par decennier framåt gjorde man bilder utan kamera med silversalt. 1826 börjar man med asfaltsfotografi. 1839 börjar man utveckla en teknik där en silverplåt med hjälp av jodånga görs känslig för ljus, vilket exponeras i kameran och sedan framkallas med kvicksilverånga. På 1840-talet börjar man använda svart-vita negativ. Man hade då inga bindemedel vid bildskikten. 1848 användes albuminplåt och ett par år senare började man med albuminpapper.

Den första färgbilden kom 1861 och tre år senare började man med koltryck. Åren som följde utvecklade man olika typer av material och ämnen både vid framställningen av fotografierna och de papper som bilderna trycktes på. Fortfarande var svartvita fotografier de vanligaste på marknaden. 1891 kom tekniken med direktfärg i kameran och Gabriel Lippmann fick 1908 Nobelpriset i fysik tack vare upptäckten av den allra första färgfototekniken.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *